UAB „ Restobaras “

UAB „Restobaras“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą

UAB „Restobaras“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „E. komercijos modelio diegimas UAB „Restobaras“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant“ 13.1.1-LVPA-K-860-01-0074

Projekto biudžetas: 66.000,00 Eur, iš jų ES dalis: 49.500,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 9 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. sausio 6 d.

Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas UAB „Restobaras", siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys - E-komercijos modelio diegimas.

Įmonė UAB „Restobaras“, siekdama perspektyvoje išvengti galimų bendrovės veiklos ir pajamų kritimų (bei sustiprinti bendrovės atsparumą galimiems ekonominiams svyravimams), neužtikrintumo, bankroto, kaip tai atsitiko daliai bendrovių 2020-2021 m. per COVID-19 pandemiją, taip pat siekdama didinti įmonės produktyvumą ir darbo našumą, pritraukti kuo daugiau klientų per elektroninę erdvę, įvertino visus bendrovėje vykstančius vidinius bei išorinius procesus ir jų optimizavimo galimybes, bendrovės teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę, t. y. paslaugų skaitmenizavimo galimybes. Inicijuojamo projekto tikslas - diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje UAB „Restobaras“, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu bus įdiegti e-sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis klientams įsigyti įmonės siūlomas paslaugas elektroninėmis priemonėmis, stebėti užsakymų vykdymą, gauti susijusius dokumentus. Įmonei tai leis efektyviau teikti paslaugas, valdyti užsakymus, rezervacijas, mokėjimus, sąskaitas, stebėti teikiamų paslaugų statistiką, klientų duomenis bei pagreitinti darbo procesus automatizuojant klientų informavimą el. laiškais, mokėjimų apdorojimą, bei rezervacijų procesą.

Finansuojama iš  Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.